Bilgilendirme

Son günlerde yazılı basında ve medyadaki haberlere konu olan Propofol ( Dormofol ) adlı ilaç kliniğimizde kullanılmamaktadır. ( 14 yıldır hiç kullanılmamıştır ) Endoskopik işlemlerimizde klasik Dormicum - Aldolan - Anexate kullanılmaktadır. ( 14.01.2020 )

Yemek Borusu Varislerine Band Ligasyonu ve Skleroterapi Uygulaması

Yemek borusu varisleri yemek borusunun duvarlarında şişen damarlardır. Bu varisler önemli kanamalara ve yırtılmalara sebep olurlar. Damarların şişmesi, kapı toplardamarlarının yüksek basınçtan etkilenmesinden kaynaklanır (portal hipertansiyon diye de adlandırılır). Kapı toplardamarı midedeki ve bağırsaktaki kanı akciğere taşıyan damardır.
Portal hipertansiyon genellikle karaciğerde oluşan sirozdan kaynaklanır, Yara oluşumu, sirozun kapı damarındaki basıncı arttırmasıyla oluşur. Belirtileri, katı dışkının siyah bir şekilde atılması (üst sindirim sisteminden gelen kan) ve kan kusmaktır.
Geçtiğimiz yıllarda, kapı atardamarı basıncını azaltmak ve böylece yemek borusundaki kanama olasılığını azaltmak için bir çok tedavi yöntemi gösterildi. Bu tedaviler, günlük ve düzenli olarak beta blokerleri ve nitrat kullanımını içeriyor.
Eğer yemek borusundaki bir damar yırtılmışsa, acil bir durum var demektir. Normal kan miktar, nabız ve kan basıncını sağlamak üzere, kan nakline ihtiyacınız olabilir; ve kanama kendiliğinden durmadığı takdirde tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz.
Yemek borusu varislerinin neredeyse yarısı kendi kendine iyileşebilme özelliğini taşır; buna karşın, tekrarlama riski oldukça yüksektir. Tedaviye ihtiyaç duyan bireylerde, kan damarlarını sıkıştırmak ve kapı atardamarıyla yemek borusu damarlarındaki basınç oranını azaltmak için damardan ilaç verme yoluna gidilir.
Bu yöntemler de kanamanın durdurulmasında başarısız olursa, balonla bağlanmış bir kablo ağızdan geçirilerek yemek borusuna ve mideye doğru yönlendirilir. Bu şişirilmiş balon, damarların cidarlarını açar ve kanamayı durdurur. Bir diğer tedavi yöntemi ise endoskopik skleroterapidir.
Bu tedavide, hastaya bir karışım enjekte edilerek şişkin yemek borusu damarlarını daraltmak amaçlanır. Bu yöntem hastaların %90’nında işe yaramıştır fakat yemek borusu ülserine, daha fazla kanamaya ya da yemek borusunun daralmasına yol açabilir.Endoskopik ligasyon adı verilen yeni bir tedavi yöntemi vardır ki, bu yeni yöntem, esnek lastik bantlarla damarların bağlanmasıdır ve skleroterapiden daha etkilidir.

Özofagus Varislerine Endoskopik Band Ligasyonu Uygulanması(EBL)

-Yemek borusundaki varislerin kanamalarının tedavisinde kullanılan yöntemdir.
-Endoskopi aleti ile yemek borusuna girilir genişlemiş damarlar aranır.
-Genellikle kırmızı nokta veya çizgiler kanama belirtisidir.
-Varisler kanama olmayacak şekilde elastik bir bant ile sarılır. Böylece varise giden kan akımı kesilmiş olur.
-Bant ile sarılan varisin zamanla yapısı bozulur, doku ölümü gerçekleşir ve kendiliğinden yemek borusundan kopar.​