Bilgilendirme

Son günlerde yazılı basında ve medyadaki haberlere konu olan Propofol ( Dormofol ) adlı ilaç kliniğimizde kullanılmamaktadır. ( 14 yıldır hiç kullanılmamıştır ) Endoskopik işlemlerimizde klasik Dormicum - Aldolan - Anexate kullanılmaktadır. ( 14.01.2020 )

Eoznofilik Özofajit

TANIM

-Yemek borusunun yüzeyinde beyaz kan hücrelerinin artmasıyla karakterize bir hastalıktır.
-Bu artış yiyecek, allerjen veya asid reflüsüne karşı oluşan bir tepkidir.

BELİRTİLERİ

Yetişkinlerde;
-yutma güçlüğü
-çiğneme güçlüğü
-göğüs ağrısı (antiasidlere cevap vermeyen)
-mide yanması
-karın ağrısı (özellikle göbeğin üst tarafına lokalize)
-gastroözafageal reflü için verilen ilaçlarla iyileşmemesi
-sindirilmemiş yiyeceklerin mideden ağza geri gelmesi

ÇOCUKLARDA

-Beslenmede zorlanma
-kusma
-karın ağrısı
-yutma güçlüğü
-çiğneme güçlüğü
-GÖRH ilaçlarına cevapsızlık
-gelişme geriliği

NEDENİ

Yiyecek veya pollene karşı yemek borusunda reaksiyon gelişmesidir.

RİSK FAKTÖRLERİ

-İklim şartları: soğuk veya kuru iklimde yaşamak
-Bahar Mevsimleri: pollen ve diğer allerjen maddelerin en çok bulunduğu dönem.
-Cinsiyet: erkeklerde daha yaygındır
-Ailede başka birininde eozinofilik özafajit geçirmesi riski artırır.
-Allerji veya astım hastası olmak.
-Yaş: çoğunlukla çocuklarda görülmekle beraber yetişkinlerde görülen bir hastalıktır.

KOMPLİKASYONLARI

-Yemek borusunda skar dokusu oluşumu
-Yemek borusunda darlık
-yemek borusunda yırtılma veya delinme

TANI YÖNTEMLERİ

-Endoskopi
-Biyopsi
Tanıyı destekleyen testler:
-kan tahlili( eosinofil ve IgE düzeyi)
-antiasid ilaçlarla iyileşmeme
-yiyecek allerjisi testi

TEDAVİ

-Alerjiye sebep olan yiyeceklerden uzak durmak
-antiasid ilaçlar
-topikal steroid (yemek borusundaki inflamasyonu azaltır)
-yemek borusunda darlık geliştiyse dilatasyon tedavisi uygulanır.

ÖNERİLEN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLERİ

-Sağlıklı bir kiloya sahip olmak, fazla kilolarını vermek
-Mide veya yemek borusunda yanmayı tetikleyen yiyecek ve içeceklerden kaçınmak ( yağlı ve kızartılmış yiyecekler, domates, alkol, çikolata, nane, soğan ve kafein)
-Yüksek yastıkta yatmak